HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Online :26
Visited :516544
Sản phẩm
Loại :Xe nâng bàn
Model :XNB 04-80/ XNB 06-80
Có/không tiêu chuẩn :
Vật liệu :Thép
Màu sắc :Xanh/Đỏ
Loại :Xe nâng cao
Model :XC 59-10 / XC 52-05
Có/không tiêu chuẩn :
Vật liệu :Thép
Màu sắc :Xanh/Đỏ
Loại :Xe nâng thùng phuy
Model :XCØ 70-05
Có/không tiêu chuẩn :
Vật liệu :Thép
Màu sắc :Xanh/Đỏ
Loại :Xe nâng thấp
Model :XNT 540-1150 / XNT 640/1150
Có/không tiêu chuẩn :
Vật liệu :Thép
Màu sắc :Xanh/Đỏ
Loại :Bàn đẩy
Model :XB-300/XB-500/XB-1000
Có/không tiêu chuẩn :
Vật liệu :Thép
Màu sắc :Xanh/Đỏ